Loading...

Belangrijke mededeling!

Dinsdag 30 Juni 2020:

Beste leden, ouders, verzorgers,

 

Met ingang van 1 juli is het weer toegestaan om in sportzaal “De Kooij” (binnen) te gaan trainen. Aangezien we nog steeds voorzorgsmaatregelen moeten nemen om mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen, heeft het bestuur van onze Taekwondo vereniging regels opgesteld waaraan een ieder zich wordt geacht te houden. Deze regels worden hieronder beschreven.

!Aangezien er voor leden in de trainingsgroepen t/m 13 jaar en de groep vanaf 14 jaar en ouder verschillende regels en instructies gelden, zullen deze per groep apart worden beschreven. Lees dus s.v.p. goed de regels door die voor u van toepassing zijn.

 

Algemeen Covid-19 coördinator

Conform de voorschriften van de overheid dient er voor iedere vereniging een algemeen Covid-19 coördinator te worden aangewezen. Voor onze vereniging is dat Remco van Gorsel.  Voor eventuele vragen, opmerkingen of uitzonderingen op de onderstaande regels en instructies kunt u bij Remco terecht  (r.gorsel98@upcmail.nl).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Regels en instructies voor de jeugdgroep in de leeftijd tot en met 13 jaar 

 

Trainingstijden

Maandag en woensdag van 18:45 tot 20:00 uur

Zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur

 

Tijdens de zomervakantie

In de periode van 20 juli tot en met 30 augustus 2020:

Woensdag van 19:00 tot 20:00 uur.

 

Aankomst en vertrek

Conform de Covid-19 richtlijnen is er voor aankomst en vertrek een looproute vastgesteld.

Kinderen worden bij de voordeur van sportzaal “De Kooij” afgezet (ouders/verzorgers/begeleiders mogen dus niet mee naar binnen). Vanaf de voordeur kunnen de kinderen zelfstandig naar de sportzaal. Bij de ingang zijn, indien gewenst, reinigingsmiddelen beschikbaar.

!Voor ouders: houdt s.v.p. ook voor de deur, buiten de sportaccommodatie, de 1,5 meter afstand regel in acht.

 

Indien kinderen het nog wat “spannend” vinden om alleen naar binnen te gaan, kunnen zij door de vereniging aangewezen vrijwilligers worden begeleid.

 

Voor nieuwe leden kunnen aangepaste regels gelden. Neem hiervoor op voorhand contact op met de Algemeen coördinator (Remco).

 

De aanloop / vertrek-route is als volgt:

bij binnenkomst in het pand gaat men direct linksaf, via de herenkleedkamer, richting de sportzaal.

Vertrek uit de sportzaal gaat via de dameskleedkamer (zie ook hieronder Vertrek).

 

Aanbeveling! Aangezien we nu de heren-, en dames kleedkamer voorlopig gebruiken als looproute voor aankomst en vertrek, kan omkleden wat lastig zijn. We bevelen dan ook aan om thuis al om te kleden en in Taekwondo pak naar de sportzaal te komen.

 

Vertrek

Zoals aangegeven zal de jeugdgroep de sportzaal verlaten via de dameskleedkamer. Hierin zullen zij worden begeleid.

Belangrijk! Jongere kinderen mogen het pand pas verlaten als de ouders aanwezig zijn! (ouders dienen de kinderen bij de deur op te halen, niet in de auto te wachten of op de parkeerplaats) Indien men hiervan af wil wijken, dient dit tijdig, van te voren, bij Remco te worden aangegeven (zie paragraaf Algemeen coördinator hierboven).

 

Sanitair

De wc’s en douche ruimten mogen in principe weer gebruikt worden. Wij bevelen echter aan om hier zo min mogelijk gebruik van te maken. Ga daarom kort voor het vertrek naar de sportaccommodatie naar de wc en douche bij voorkeur thuis.   

 

Eigendommen

Alle eigendommen dien je mee te nemen in de sportzaal (ook je schoenen, jassen, tassen etc). Laat daarom zo veel mogelijk spullen thuis! Het meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk bij het eventueel kwijtraken of diefstal.

 

Trainingen / Huisregels

Nu we weer in de zaal gaan trainen zijn de huisregels weer onverkort van kracht (zie bijlage Huisregels).

De trainingen zullen weer op de (oude) gebruikelijke wijze worden hervat. Dit houdt in dat we alle onderdelen van het Taekwondo zullen gaan trainen waarbij er dus ook weer lichamelijk contact plaats vindt.

!Luister altijd goed naar de aanwijzingen van de trainers en begeleiders

 

Algemeen

Uiteraard blijven de basisregels van de overheid hier ook gelden:

  • ben je ziek (of jouw kind) of heb je verkoudheidsklachten blijf dan thuis
  • ben je ook benauwd en/of heb je koorts, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Was regelmatig je goed handen met zeep (minimaal 20 seconden)

 

Zie ook de bijlage met de advies maatregelen van het NOC – NSF.

Voor alle zekerheid zullen wij alle trainers, assistent trainers en aangewezen vrijwilligers vóór de aanvang van de trainingen de noodzakelijke gezondheidsvragen ten aanzien van het Covid-19 virus voorleggen (en registreren).

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Regels en instructies voor de groep in de leeftijd van 14 jaar en ouder:   

 

! Tip: lees voor de volledigheid ook de regels en instructies voor de jeugdgroep door, zodat je ook weet wat hun spelregels zijn.   

 

Trainingstijden

Maandag en woensdag van 20:00 tot 21:30 uur

Zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur

 

Tijdens de zomervakantie

In de periode van 20 juli tot en met 30 augustus 2020:

Woensdag van 20:00 tot 21:00 uur.

 

Aankomst en vertrek

In verband met de veiligheid is er voor aankomst en vertrek een looproute vastgesteld.

Bij de ingang zijn, indien gewenst, reinigingsmiddelen beschikbaar.

 

De aanloop route is als volgt: bij binnenkomst gaat men direct linksaf via de herenkleedkamer richting de sportzaal.

Vertrek: voor de dames via de dameskleedkamer en voor de heren via de herenkleedkamer.

 

Aanbeveling! Aangezien we nu de heren-, en dames kleedkamer voorlopig gebruiken als looproute voor aankomst en vertrek (voor de jeugdgroep), kan omkleden wat lastig zijn. We bevelen dan ook aan om thuis al om te kleden en in Taekwondo pak naar de sportzaal te komen.

Voor heren: Indien je er toch de voorkeur aan geeft om je bij de vereniging om te kleden, kom dan iets eerder.

Voor dames: Indien je er toch de voorkeur aan geeft om je bij de vereniging om te kleden, kom dan iets eerder of wacht tot de kinderen de dames kleedkamer verlaten hebben.

 

Bij de wisseling van de lessen rond 20:00 uur, zal de jeugdgroep het pand verlaten via de dameskleedkamer.

In de dameskleedkamer zal een apart gedeelte worden gereserveerd (duidelijk aangegeven) om eventueel (voor of na de wisseling van groepen) om te kleden.

 

Eigendommen

Alle eigendommen dien je mee te nemen in de sportzaal. Laat daarom zo veel mogelijk spullen thuis! Het meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk bij het eventueel kwijtraken of diefstal.

   

Trainingen / Huisregels

Nu we weer in de zaal gaan trainen zijn de huisregels weer onverkort van kracht (zie bijlage in mail).

 

!Bij de trainingen voor deze groep mogen geen toeschouwers in de zaal.

 

De trainingen zullen weer op de (oude) gebruikelijke wijze worden hervat. Dit houdt in dat we alle onderdelen van het Taekwondo zullen gaan trainen, waarbij er dus ook weer lichamelijk contact plaats vindt!

Let op! Geef zelf aan als je je hier niet prettig bij voelt. Samen met de trainer kun je dan kijken naar een mogelijk andere  oplossing.

 

Sanitair

De wc’s en douchruimten mogen in principe weer gebruikt worden. Wij bevelen echter aan om hier zo min mogelijk gebruik van te maken. Ga daarom kort voor het vertrek naar de sportaccommodatie naar de wc en douche bij voorkeur thuis.   

 

Naleving 1,5 meter afstand

Conform de maatregelen van de overheid geldt voor personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder buiten de trainingen (dus in de kleedkamer etc.) nog steeds de regel om 1,5 meter afstand van elkaar in acht te nemen.

Wij verzoeken een ieder zich hier aan te houden en indien nodig anderen hierop te attenderen.

 

Algemeen

Uiteraard blijven de basisregels van de overheid hier ook gelden:

  • ben je ziek of heb je verkoudheidsklachten blijf dan thuis
  • ben je ook benauwd en/of heb je koorts, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Was regelmatig je goed handen met zeep (minimaal 20 seconden)

 

Zie ook de bijlage met de advies maatregelen van het NOC – NSF.

 

Voor alle zekerheid zullen wij alle trainers, assistent trainers en aangewezen vrijwilligers vóór de aanvang van de trainingen de noodzakelijke gezondheidsvragen ten aanzien van het Covid-19 virus voorleggen (en registreren).

 

!Als bestuur van onze vereniging willen wij hierbij benadrukken dat het naleven van de corona voorschriften een gedeelde verantwoordelijkheid is, zeker voor volwassenen. We willen je dan ook vragen, dat als er tijdens een les zich een situatie voordoet waarin jij je niet prettig voelt, je zelf actie onderneemt. Geef het aan bij de trainer, kijk naar een mogelijke, acceptabele, oplossing en bespreek het, indien nodig, uitgebreider na de training.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Taekwondo Club Papendrecht

Dinsdag 2 Juni 2020:

 

De trainingstijden van maandag en woensdag zullen weer terug veranderen naar de vorige trainingstijden.

 

– Maandag t/m 12 jaar: 18:45 tot 19:45/20:00 (kwartier ophaaltijd)

– Maandag vanaf 13 jaar: 20:00 tot 21:30

 

– Woensdag t/m 12 jaar: 18:45 tot 19:45/20:00 (kwartier ophaaltijd)

– Woensdag vanaf 13 jaar: 20:00 tot 21:30

 

Startende vanaf woensdag 2 juni.

 

De zaterdag blijft zoals het nu is.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Taekwondo Club Papendrecht

Maandag 11 Mei 2020:

Goed nieuws!

 

Ook voor de 19+ leden hebben wij toestemming van de gemeente gekregen om hen training te geven.

 

En wel op maandag en woensdag om 19:15u en zaterdag om 12:00u
Startende vanaf woensdag 13 mei

 

Let op:
– Kom niet veel te vroeg
– Let zelf ook ten allen tijden op de 1,5m afstand
– Omkleden/douchen dient thuis te gebeuren (douches/toilet/kleedkamers zijn niet beschikbaar)

 

Kan je niet aanwezig zijn meld je even af in de WhatsApp groep.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Taekwondo Club Papendrecht

Woensdag 29 April 2020:

Beste leden en ouders/verzorgers,

 

We hebben goedkeuring van de gemeente en we willen dus graag weer de trainingen opstarten! Uiteraard wel anders dan anders en volgens de regels van de overheid en de gemeente Papendrecht.
De training zal gegeven worden op het grasveld naast de Kooy.

 

Woensdag 6 mei – eerste training

 

Belangrijk
Uiteraard gelden de regels van de overheid en de gemeente hier ook: ben je ziek (of jouw kind) of heb je verkoudheidsklachten blijf thuis, ben je ook benauwd en/of heb je koorts, dan blijft het hele gezin thuis.
Toiletten en douches moeten dicht blijven en mogen niet gebruikt worden.

 

Kinderen t/m 12 jaar
Kinderen t/m 12 jaar kunnen trainen op maandag en woensdag van 18:00u tot 19:15u en zaterdag van 11:00u tot 12:00u. Gelieve de kinderen op de parkeerplaats (Kiss & Ride) bij de Kooy af te zetten, zij worden dan begeleid naar het veld. Ouders mogen helaas niet blijven kijken. Zorg ervoor dat je bij het brengen en halen de 1,5 meter regel in de gaten houdt.

 

Kinderen 13 t/m 18 jaar
Ben je tussen de 13 jaar en 18 jaar, dan mag je ook komen trainen. Op maandag en woensdag van 19:30u tot 20:45u en zaterdag van 12:00u tot 13:00u. Kom zoveel mogelijk zelfstandig naar de training. Zorg zelf dat je bij aankomst en vertrek 1,5 meter afstand houdt. Wij passen de trainingen aan naar een 1,5 meter training. Douchen doen we thuis.

 

Volwassen 19+
Ben je 19 jaar of ouder? Helaas mogen jullie nog niet in groepsverband trainen. We hopen jullie ook binnenkort op de trainingen te mogen verwelkomen. Blijf tot die tijd lekker zelf trainen.

 

Vrijwilligers gezocht!
We zoeken nog 2 vrijwillige ouders (opgeven bij Helen) die op de hoeken van het grasveld willen gaan zitten. Zij houden in de gaten dat er geen kinderen vandoor gaan, zodat de trainers zich kunnen concentreren op training.

 

Contact
Op de ma-wo app houden we jullie een dag van te voren op de hoogte of de training doorgaat. Dit vanwege het weer ….. we mogen alleen buiten trainen en zijn dus afhankelijk van het Nederlandse weer.

 

Kleding
Omdat we buiten trainen, trainen we in een trainingspak (of korte broek en t-shirt) en niet in Dobok. Let op: trainen mag NIET op slippers, dus blote voeten of sportschoenen.

 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we ons en elkaar aan de regels houden en dus kunnen blijven trainen.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Taekwondo Club Papendrecht

Zondag 15 Maart 2020:

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Naar aanleiding van alle berichten en maatregelen hebben ook wij besloten te sluiten. De trainingen zullen daarom niet doorgaan in ieder geval tot 1 Juni. Wij houden u via onze media op de hoogte.

 

Bij vragen kunt u altijd bellen of mailen.

Gezondheid boven alles. Zorg goed voor jezelf en elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Taekwondo Club Papendrecht

Contact ons
Taekwondo Club Papendrecht
Zaling 111
3356 DJ Papendrecht
Facebook
Ideeën Box
Ideeën box