Loading...

De contributie voor het lidmaatschap van de Taekwondo Club Papendrecht bedraagt als volgt:

  • Leden tot en met 13 jaar: €15,00 per maand

  • Leden vanaf 14 jaar en ouder: €20,00 per maand

  • Voor iedere 2e, 3e etc. gezinslid bedraagt de contributie €10,00 per maand

 

Rekeningnummer:

 

NL59 RABO 0353012548 tnv Taekwon-Do Club Papendrecht

 

of

 

NL74INGB0005512362 tnv Taekwon-Do Club Papendrecht